Мета роботи Балаклійського освітнього округу в 2017-2018 навчальному році

«Творче спрямування діяльності педагогічних колективів Балаклійського освітнього округу на формування базових компетенцій юної особистості, підвищення якості навчально-виховного процесу на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності». У процесі роботи виконувати завдання, окреслені Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Державними стандартами базової і загальної середньої освіти, програмами 11-річної школи, а саме:

- вплив на формування творчого й інтелектуального потенціалу кожної дитини;

- проведення моніторингових досліджень;

- вивчення індивідуальних особливостей учнів;

- робота зі здібними та обдарованими дітьми.

Основні пріоритети в роботі вчителів:

- формування інноваційної культури вчителів Балаклійського освітнього округу;

- створення умов і прищеплювання інтересу до самоосвіти;

- удосконалення уроку як основної форми організації навчальної діяльності;

- допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації, становлення та розвиток інноваційних рис особистості інтелектуально обдарованих дітей;

- впровадження в практику роботи сучасних педагогічних технологій здоров’язберігаючих технологій;

- наставницький супровід становлення педагогічної майстерності, професійної компетентності молодих вчителів;

- здійснення моніторингу ефективної діяльності членів методичного об’єднання;

- вивчення, узагальнення, впровадження ефективного педагогічного досвіду;

- удосконалення педагогічної майстерності;

- з метою надання консультативної допомоги широко використовувати активні форми методичної роботи, що демонструють реалізацію компетентнісного підходу до навчання, володіння продуктивними технологіями, спрямованими на розвиток особистості учня та підвищення якості його знань

Кiлькiсть переглядiв: 252